Đại diện Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ tại Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ thiết bị đông lạnh giữa Tổ chức Năng suất Châu Á – APO và tỉnh Phú Yên

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng IOT

Khám phá các sản phẩm của chúng tôi

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG

Trồng dưa lưới trong nhà màng công nghệ cao
Thành công của mô hình khảo nghiệm trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao, có thể SX quanh năm tại Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phú Yên đã mở ra cho nông dân hướng đi mới…
Trồng sung magic trong nhà màng

Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ Phú Yên vừa đưa giống sung magic hay còn gọi là sung Mỹ để trồng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh.

Mô hình trông nấm ăn và nấm dược liệu

Mô hình trông nấm ăn và nấm dược liệu

Mô hình trồng chuối nuôi cấy mô

Mô hình trồng chuối nuôi cấy mô

Mô hình nuôi chim yến trong nhà

Mô hình nuôi chim yến trong nhà

DỊCH VỤ
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ

– Nhân giống cây bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
– Nhân giống, trồng nấm ăn và nấm dược liệu
– Trồng hoa các loại (cúc, lily, hoa chậu, cảnh quang…)
– Trồng cây nông-lâm-dược liệu hoặc kết hợp…
– Các tiến bộ khoa học kỹ thuật khác…

Cung cấp giống và bịch phôi nấm các loại

Chuyên cung cấp giống và bịch phôi nấm các loại

Cung cấp các loại giống, củ giống hoa và cây giống các loại.

Chuyên cung cấp các loại giống, củ giống hoa và cây giống các loại.

Dịch vụ KHCN về ươm tạo công nghệ, sở hữu trí tuệ, trình diễn các mô hình ứng dụng KHCN...

Chuyên cung cấp dịch vụ KHCN về ươm tạo công nghệ, sở hữu trí tuệ, trình diễn các mô hình ứng dụng KHCN…

Dịch vụ về ĐTM, xử lý môi trường, cảnh quan đô thị...

Chuyên cung cấp dịch vụ về ĐTM, xử lý môi trường, cảnh quan đô thị…

Hợp tác, liên kết nghiên cứu, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh về lĩnh vực KHCN...

Chuyên hợp tác, liên kết nghiên cứu, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh về lĩnh vực KHCN… 

ĐIỂM KẾT NỐI
CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ

Trưng bày, giới thiệu, quảng bá và thương mại hóa các sản phẩm KHCN.

Nơi trưng bày, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm KHCN.

Kết nối nhu cầu công nghệ trong và ngoài tỉnh

Thực hiện kết nối cung-cầu công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với các chuyên gia, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Hợp tác, liên kết các đơn vị liên quan

Hợp tác, liên kết các đơn vị có liên quan để xúc tiến các hoạt động kết nối thương mại, chuyển giao sản phẩm KHCN và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh về lĩnh vực KHCN nhằm hình thành và phát triển thị trường KHCN tại tỉnh Phú Yên.

Kinh doanh hàng hóa, các sản phẩm được pháp luật cho phép.

Chuyên kinh doanh, buôn bán các loại hàng hóa, sản phẩm được pháp luật cho phép.