image banner
 • Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

  Năm 2023, tỉnh đã quan tâm đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH-CN vào sản xuất, đời sống. Hoạt động KH-CN hướng trọng tâm về cơ sở, chú trọng xây dựng các mô hình ứng dụng rồi nhân ra diện rộng.

 • Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

  Thời gian qua, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) trên địa bàn tỉnh chuyển biến, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật được áp dụng vào tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Trong đó việc hợp tác, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị KHCN&ĐMST ngày càng rõ nét.

 • Nghiệm thu các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ

  Ngày 22/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà  nước năm 2023 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ. Tham dự và chủ trì có ThS Dương Bình Phú – GĐ Sở, chủ tịch Hội đồng; các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu; các thành viên là chủ nhiệm nhiệm vụ, lãnh đạo Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

 • Bảo tồn nguồn gen động, thực vật quý hiếm

  Mới đây, Hội đồng Khoa học - Công nghệ (KH-CN) cấp tỉnh đã nghiệm thu đề tài “Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen đặc hữu địa phương” do ThS Nguyễn Trọng Lực, Phó Giám đốc Trung tâm KH-CN Phú Yên (Sở KH&CN) làm chủ nhiệm. Đề tài này thuộc đề án Khung các nhiệm vụ KH-CN về quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.  

 • Biến bã trồng nấm thành giá thể hữu cơ

  Nghề trồng nấm trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh dẫn tới phế phụ phẩm sau trồng nấm ngày càng nhiều và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường. Việc ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý các phế phẩm trồng nấm thành giá thể hữu cơ phục vụ cho trồng trọt là rất thiết thực, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. 

 • Phấn đấu trở thành tỉnh có nền công nghệ sinh học phát triển vào năm 2030

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ vừa ký ban hành Kế hoạch 166 thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

 • Khoa học công nghệ phải đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

  Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN đề nghị như vậy khi cùng đoàn công tác của bộ làm việc với tỉnh Phú Yên về tình hình hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vào sáng 8/8.

 • Phát huy tiềm lực khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

  Nhằm tăng cường, phát huy tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH-CN&ĐMST), đưa ứng dụng KH-CN vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, UBND tỉnh và Bộ KH&CN đã có nhiều chương trình phối hợp đạt kết quả tích cực.

 • Ứng dụng khoa học, công nghệ phát triển cây ăn trái ở Sông Hinh

  Thời gian qua, huyện Sông Hinh đã ban hành nhiều chương trình, chính sách tập trung đẩy mạnh CNH-HĐH gắn với ứng dụng các tiến bộ KH-CN vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế.Những kết quả bước đầu

 • Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

  Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, ứng dụng KH-CN và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch 75 của UBND tỉnh về tập trung đẩy mạnh CNH-HĐH, gắn với ứng dụng các tiến bộ KH-CN vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế, ngành Nông nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH-CN vào sản xuất để phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, mang lại hiệu quả sinh kế cho người dân.

 
 

image advertisement

Đăng nhập