image banner
Nghiệm thu đề tài lưu giữ, bảo tồn nguồn gen đặc hữu địa phương

    Ngày 4/12, Hội đồng KH-CN cấp tỉnh nghiệm thu đề tài “Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen đặc hữu địa phương” do ThS Nguyễn Trọng Lực, Phó Giám đốc Trung tâm KH-CN Phú Yên (Sở KH&CN) làm chủ nhiệm. Đề tài này thuộc đề án Khung nhiệm vụ KH-CN về quỹ gen cấp tỉnh, thực hiện giai đoạn 2021-2025.

    Theo đó, từ tháng 8/2022 đến nay, chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu đề tài tiến hành triển khai đầy đủ các sản phẩm khoa học đã được phê duyệt. Trong đó đã khảo sát và thu thập thông tin được 53 nguồn gen, gồm: 15 nguồn gen lâm nghiệp, 24 nguồn gen dược liệu, 5 nguồn gen nông nghiệp, 7 nguồn gen thủy sản, 2 nguồn gen vật nuôi. 

    Bên cạnh đó, nhóm thực hiện đề tài cũng đã thu thập thông tin được 5 đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên đang lưu giữ, bảo quản 115 nguồn gen; tiến hành lưu giữ được 7 nguồn gen lâm nghiệp, 14 nguồn gen dược liệu và 2 nguồn gen Invitro tại Trung tâm KH-CN Phú Yên. 

    Theo ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN, đây là nhiệm vụ KH-CN hằng năm nhằm đánh giá, bảo tồn, lưu giữ, bảo quản và phát triển các nguồn gen đặc hữu, quý hiếm, có giá trị kinh tế cao phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trung tâm KH-CN Phú Yên sẽ lưu giữ, bảo quản các nguồn gen và bổ sung một số nguồn gen mới; đề xuất các giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen.

Nguồn:baophuyen.vn

 
 

image advertisement

Đăng nhập