image banner
Tập huấn về mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Ngày 12/4, Sở KH&CN phối hợp Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia (Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng) tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên cho 150 đại biểu đại diện các sở, ban ngành và UBND các phường, xã, thị trấn trong tỉnh; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.

 

Các đại biểu được giới thiệu về mã số, mã vạch; ứng dụng và lợi ích của mã số, mã vạch; quy định quản lý và sử dụng mã số, mã vạch; hướng dẫn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch; hiện trạng truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam; thực trạng áp dụng truy xuất nguồn trên thị trường; đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

 

Theo bà Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN, lớp lập huấn nhằm cung cấp các thông tin cần thiết về mã số, mã vạch và truy suất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý của các cơ quan và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguồn:baophuyen.vn

 
 

image advertisement

Đăng nhập