image banner
Nghiệm thu các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ

Ngày 22/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà  nước năm 2023 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ. Tham dự và chủ trì có ThS Dương Bình Phú – GĐ Sở, chủ tịch Hội đồng; các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu; các thành viên là chủ nhiệm nhiệm vụ, lãnh đạo Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

 
anh tin bai

Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

Các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được UBND tỉnh Phú Yên ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ cho Trung tâm khoa học và Công nghệ thực hiện 03 nhiệm vụ từ năm đầu 2023. Các nhiệm vụ trên vừa phục vụ công tác quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm, vừa đáp ứng các yêu cầu công việc, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ các lĩnh vực: thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; kết nối cung cầu công nghệ. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao 03 nhiệm vụ của Trung tâm đã thực hiện trong năm qua, đã hoàn thành tốt nội dung được duyệt trong thuyết minh; Hội đồng trao đổi, thảo luận phân tích, bỏ phiếu, kết quả 03 nhiệm vụ đều đạt.

Phát biểu kết luận, ThS. Dương Bình Phú đồng tình với ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng, nhất trí nghiệm thu kết quả của toàn bộ 03 nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị Trung tâm khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh các báo cáo theo ý kiến góp ý của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ để nộp theo đúng thời hạn quy định.

Nguồn: https://skhcn.phuyen.gov.vn

 
 

image advertisement

Đăng nhập