image banner
Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Hoạt động lĩnh  vực Khoa học và Công nghệ

- Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; nghiên cứu ứng dụng, triển khai,chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năngsuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch phục vụ yêu cầu quản lý
nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 - Thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ côngtác quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ  XEM TẠI ĐÂY

 

Tin khác
 
 

image advertisement

Đăng nhập