image banner
Trung tâm KHCN phối hợp Hội nông dân tỉnh Phú Yên triển khai công tác khuyến nông năm 2024.

    Thực hiện chương trình phối hợp số 70-KHPH/HNDT-SKHCN ngày 31/12/2021 giữa Hội nông dân tỉnh Phú Yên và Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên về hoạt động khoa học và công nghệ, Trung tâm Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) đã phối hợp Hội Nông dân tỉnh Phú Yên cử báo cáo viên tham gia giảng bài các lớp tập huấn công tác khuyến nông cho Hội viên nông dân năm 2024 với 03 chuyên đề: Quy trình kỹ thuật trồng hoa ly và hoa Cúc, Quy trình trồng nấm ăn và nấm dược liệu, Quy trình trồng dưa lưới trong nhà màng từ ngày 07/5 đến ngày 21/5/2024.

          Đối với chuyên đề quy trình kỹ thuật trồng hoa ly và hoa Cúc, Trung tâm đã truyền đạt các kỹ thuật, kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị giá thể trồng, lựa chọn các củ và cây giống phù hợp trồng tại điều kiện thời tiết Phú Yên, các kỹ thuật chăm sóc và phòng trị bệnh trong quá trình trồng đối với hoa cúc, hoa ly trồng trong chậu và hoa cúc trồng phục vụ cắt cành. Quá trình truyền đạt, báo cáo viên cùng trao đổi và thảo luận với hội viên nông dân, người dân thời điểm trồng và thời điểm cần chiếu sáng bổ sung cho cây cúc phù hợp với điều kiện thời tiết từng năm.

          Đối với chuyên đề quy trình kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu, Trung tâm đã giới thiệu 03 loại nấm được nuôi trồng phổ biến hiện nay là nấm bào ngư (nấm sò), nấm rơm và nấm linh chi. Báo cáo viên đã cung cấp các thông tin về các mô hình trồng nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi và công tác chuẩn bị theo quy mô sản xuất. Báo cáo viên đã truyền đạt các kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình xử lý nguyên liệu trước khi trồng, sản xuất bịch phôi nấm theo phương pháp thanh trùng và không thanh trùng, phương pháp cấy giống, ủ tơ và lựa chọn bịch phôi đem nuôi trồng, chuẩn bị nhà trồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cách chăm sóc, thu hái nấm và sơ chế nấm đạt yêu cầu, phương thức xử lý, vệ sinh nhà trồng và xử lý bịch phôi sau khi trồng đối với từng loại nấm.

    Đối với chuyên đề quy trình trồng dưa lưới trong nhà màng, Trung tâm đã giới thiệu các mô hình nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt phù hợp trồng dưa lưới ở điều kiện địa phương. Quá trình tập huấn, báo cáo viên đã cung cấp thông tin các giống dưa lưới phổ biến hiện nay, truyền đạt các kiến thức, kinh nghiệm về xử lý và chuẩn bị giá thể trồng, cách gieo hạt giống, mật độ trồng, chăm sóc và bón phân, tưới nước theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây, đặc biệt cách lựa chọn hoa để thụ phấn, tuyển chọn trái để chăm sóc và xác định thu hoạch thời gian phù hợp.

  anh tin bai

Báo cáo viên đang trình bày quy trình trồng dưa lưới trong nhà màng tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên - Ảnh: Trọng Lực

    Tại các lớp tập huấn, các Hội viên nông dân trực tiếp trao đổi sôi nổi với báo cáo viên những vấn đề chưa rõ, những vướng mắc trong thực tiễn sản xuất và được báo cáo viên giải đáp, chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất. Tập huấn công tác khuyến nông được các hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng, đánh giá nội dung phong phú, thiết thực, hữu ích giúp các hội viên nông dân tiếp cận được các mô hình, kỹ thuật sản xuất mới bước đầu áp dụng vào sản xuất hộ gia đình.

 Trọng Lực

 
 

image advertisement

Đăng nhập