image banner
Đẩy mạnh nghiên cứu, đưa khoa học và công nghệ vào cuộc sống

Được thành lập từ tháng 6/2022, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng & Chuyển giao công nghệ và sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, thời gian qua, Trung tâm Khoa học - Công nghệ Phú Yên (Sở KH&CN) có nhiều nỗ lực, góp phần đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, tăng thu nhập và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 

Nhiệm vụ của trung tâm là nghiên cứu ứng dụng, triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN); thông tin, thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo phục vụ công tác quản lý nhà nước; thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật…

 

Tiến hành nhiều nhiệm vụ KH&CN

 

Theo ông Nguyễn Công Nhật, Giám đốc Trung tâm KH&CN Phú Yên, thời gian qua, trung tâm đã tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu KH&CN trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường; tổ chức khảo nghiệm, thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới; đào tạo, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án; tổ chức thực hiện các hoạt động trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ, triển lãm giới thiệu quảng bá công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ; đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ; hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển; cung cấp các dịch vụ KH&CN theo quy định pháp luật.

 

Bên cạnh đó, trung tâm còn cung cấp thông tin KH&CN và đổi mới sáng tạo; xuất bản tin, bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề; thực hiện đăng ký, lưu giữ, và công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; khai thác, tra cứu và cung cấp các nguồn tin KH&CN; xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin KH&CN, phát triển nguồn tin, xây dựng, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về KH&CN của địa phương; tổ chức thực hiện điều tra, báo cáo thống kê ngành KH&CN và đổi mới sáng tạo của địa phương; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

 

Ngoài ra, trung tâm còn thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường của địa phương; thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký, được chỉ định; thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn địa phương, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu, mã số mã vạch theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền…

 

“Hằng năm, trung tâm còn tổ chức thực hiện bảo tồn nguồn gen, các đề tài KH&CN cấp cơ sở. Xác định nhiệm vụ trọng tâm là đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật về với cơ sở, về với người dân, Trung tâm KH&CN Phú Yên đã tiếp cận các mô hình mới, đánh giá, rút kinh nghiệm, làm cơ sở nhân rộng tại các địa phương. Nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học được triển khai trên cơ sở gắn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng hành hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật mới, giúp người nông dân chủ động áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, tăng thu nhập và giảm thiểu ô nhiễm môi trường”, ông Nguyễn Công Nhật cho biết thêm.

 

Đưa KH&CN vào cuộc sống

 

Theo ông Nguyễn Trọng Lực, Phó Giám đốc Trung tâm KH&CN Phú Yên, thời gian qua, trung tâm đã thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN, nghiên cứu, khảo nghiệm thành công và chuyển giao nhiều công nghệ cho người dân và doanh nghiệp như: Ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý các phế phẩm trồng nấm thành giá thể hữu cơ phục vụ cho trồng trọt; làm chủ được công nghệ nhân giống invitro cây nha đam phục vụ nhu cầu sản xuất trong và ngoài tỉnh; trồng dưa lưới trong nhà màng theo hướng hữu cơ; sản xuất giá thể hữu cơ.

 

Thời gian đến, Trung tâm KH&CN Phú Yên sẽ tiếp tục nêu cao tính tự chủ, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh việc nghiên cứu, khai thác các sản phẩm KH&CN, đảm bảo mục tiêu tăng lợi nhuận cho đơn vị.

 

Ông Nguyễn Công Nhật, Giám đốc Trung tâm KH&CN Phú Yên

 

Trung tâm còn phối hợp với Hội Nông dân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức các lớp tập huấn quy trình kỹ thuật như trồng nấm ăn và nấm dược liệu, trồng hoa ly và hoa cúc, trồng cây chuối cấy mô, trồng và nhân giống keo lai, trồng cây ba kích tím, trồng cây cà gai leo, trồng cây sa nhân, trồng dưa lưới trong nhà màng, trồng bắp lấy cây làm nguyên liệu ủ chua và quy trình kỹ thuật vỗ béo bò bằng thức ăn ủ chua từ cây bắp; chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng nấm rơm, nấm sò cho các địa phương trong tỉnh.

 

“Việc tập huấn các quy trình kỹ thuật và chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho người dân không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mà còn giúp nông dân tiếp cận các tiến bộ KH&CN, kỹ thuật mới, áp dụng vào sản xuất và đời sống để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, tăng thu nhập”, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chia sẻ.

 

Theo ông Dương Bình Phú, thời gian đến, khi xây dựng mô hình và tổ chức hướng dẫn chuyển giao quy trình kỹ thuật về trồng trọt cho nông dân, trung tâm cần xác định được lợi thế của mỗi địa phương, áp dụng kỹ thuật phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền. Cùng với đó, mỗi cán bộ trung tâm phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để có thể tiếp cận và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới đến với nông dân.

Nguồn: baophuyen.vn

 
 

image advertisement

Đăng nhập