image banner
Phòng Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chức năng và Nhiệm vụ:

Tham mưu, thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Phụ trách phòng: Võ Thị Kim Tri

 

Tin khác
 
 

image advertisement

Đăng nhập